Rss

Wydatki na zakupienie środków trwałych nie są wszakże kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio

Tablety syców są częścią kategorii urządzeń w większości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej serwis komputerowy syców. Koszty na zakup komputerów stanowią ceny uzyskania przychodów podatników. Opłaty te potrafią stanowić ceny uzyskania zysków bezpośrednio bądź pośrednio – przez odpisy amortyzacyjne tworzone od wartości startowej komputerów. Przez odpisy amortyzacyjne może być także brana pod uwage wartość startowa komputerów otrzymanych nieodpłatnie oraz użytych do działalności gospodarczej sklep komputerowy syców z majątku prywatnego. O ile zatem wydatek na wykupienie laptopa przyczynia się do powstania przychodu podatnika prowadzącego firmę, to wydatek ten w pełni może być wliczony do kosztów uzyskania przychodów, z wyjątkiem sytuacji, w momencie gdy komputer będzie wprowadzony do środków trwałych podatnika. Koszty na zakupienie środków trwałych nie są bowiem kosztem uzyskania dochodów bezpośrednio. Mogą być zaliczone do cen w formie odpisów amortyzacyjnych. W pewnych przypadkach podatnicy otrzymują komputery nieodpłatnie – w przpadku spadku, darowizny czy w inny nieodpłatny sposób. W sytuacji podatników podatku dochodowego od osób prawnych nieodpłatne otrzymanie notebooka wiąże się z powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *